Projekt współfinansowany z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa ul. Kruczej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia
do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

05.2017 – 09.2017

Źródło dofinansowania

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Dnia 13 marca 2017 r. została zawarta umowa nr 43 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Biała Podlaska w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2017 r.

Koszt całkowity projektu

2 333 072,28 zł

Koszt kwalifikowalny projektu

2 293 761,03 zł

Wielkość dofinansowania

1 146 880,51 zł

Udział własny

1 186 191,77 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności komunikacyjnej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Opis projektu

W wyniku realizacji inwestycji powstanie prawie 613 m drogi gminnej klasy L, składającej się z dwóch pasów ruchu po 3 m szerokości. W ramach inwestycji zostanie wykonana dwukierunkowa ścieżka rowerowa poza jezdnią od strony prawej oddzielona trawnikiem o szerokości zmiennej między 1 m, a 2,5 m, chodnik od strony lewej o szerokości 2 m odsunięty od jezdni, dwa przystanki komunikacyjne wyposażone w perony, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi, zjazdy po stronie lewej i prawej, 3 skrzyżowania z drogami gminnymi, przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu. Długość odcinka objętego projektem wynosi 612,93 m (od ul. Wyzwolenia do Żwirki i Wigury) wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami na posesje oraz zagospodarowaniem pobocza.

Chodniki, perony przystankowe i zjazdy na posesję zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej. Ścieżka rowerowa zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej.

  • powierzchnia chodników to 1 308 m²,
  • powierzchnia peronów przystankowych to 73,00 m²,
  • powierzchnia zjazdów na posesje 793,5 m²,
  • powierzchnia ścieżki rowerowej to 1 252 m².

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018