Biała Podlaska pozostaje liderem
w wykorzystaniu funduszy unijnych

1 maja br. roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za nami już drugi okres programowania obejmujący lata 2007-2013, który podobnie jak poprzedni 2004-2006, podsumowujemy notując ogromny sukces w wykorzystaniu funduszy unijnych. Nasze miasto przez trzecią już kadencję samorządu konsekwentnie realizuje program aktywnego pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i rozwój miasta. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie zmian przeobrażających Białą Podlaską w nowoczesne, europejskie miasto. Od 2004 roku samorząd zdobył 178 mln złotych, które zostały zainwestowane w budowę i remonty dróg, infrastrukturę szkolną, sportową i kultury, rozwój Internetu, modernizację komunikacji publicznej, rewitalizację centrum miasta, budowę strefy gospodarczej i promocję miasta czy rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami komunalnymi. Pieniądze zostały wykorzystane także na rozwój punktów przedszkolnych i dużą liczbę projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na dzień 30 czerwca 2014 r. wartość unijnych projektów na jednego mieszkańca Białej Podlaskiej wyniosła 5,5 tys zł. Tym samym Biała Podlaska zajmuje pierwsze miejsce w porównaniu do osiągnięć innych, podobnych ośrodków miejskich w województwie lubelskim. Za naszym miastem znajduje się Zamość z kwotą 4,5 tys. zł na głowę mieszkańca, dalej Chełm z kwotą niespełna 4 tys. zł na osobę. Mniej pieniędzy udało się zdobyć także mazowieckim Siedlcom - 4,3 tys. zł na głowę mieszkańca.

Za sukcesem Białej Podlaskiej w pozyskiwaniu funduszy unijnych stoi klarowna wizja rozwoju miasta, które chce być miastem europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu, zapewniającym swoim mieszkańcom coraz wyższy standard życia.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018