Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

„Zintegrowani z e-społeczeństwem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Biała Podlaska”

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2009 - 2013

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Całkowity koszt projektu

4 539 300,00 PLN

Wielkość dofinansowania

100%

Cel projektu

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Wsparciem objętych zostało 2 tys. gospodarstw domowych z terenu miasta Biała Podlaska.

Zakres projektu

W wyniku realizacji projektu:

  • zainstalowano i uruchomiono 2 tys. urządzeń odbiorczych,
  • wykonano 2 tys. przyłączeń do Internetu,
  • zorganizowano 167 szkoleń z zakresu obsługi powierzonych urządzeń odbiorczych oraz konfiguracji sieci,
  • uruchomiono 35 bezprzewodowych stacji nadawczych umożliwiających dostęp do Internetu,
  • uruchomiono centrum zarządzania siecią,
  • wdrożono system zarządzającego siecią,
  • zainstalowano i uruchomiono 3 serwerów,
  • wdrożono zintegrowany system bezpieczeństwa na potrzeby sieci,
  • uruchomiono portal społecznościowy dla uczestników projektu,
  • uruchomiono usługę poczty elektronicznej dla uczestników projektu.
© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018