Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Dane kontaktowe:

Mirosława Radyno
Kierownik Działu Organizacyjno Prawnego WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: miroslawa.radyno@szpitalbp.pl
tel. 83 342 82 46

"Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez transgraniczny system wymiany informacji medycznej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina"

Beneficjent

Partner wiodący - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
Partner 1 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Partner 2 - Kliniczny Szpital Kolejowy we Lwowie
Partner 3 - Truskawiecka Miejska Publiczna Organizacja Inwalidów "Promień nadziei"

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Szpital Kolejowy we Lwowie, Szpital Rehabilitacyjny w Truskawcu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

Termin realizacji projektu

wrzesień 2010 - wrzesień 2012

Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Planowany koszt całkowity projektu

1.488.000,00 euro (w tym wydatki dotyczące realizacji projektu w WSzS w Białej Podlaskiej wynoszą 372.000,00 euro)

Cel projektu

Celem ogólnym projektu "Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez transgraniczny system wymiany informacji medycznej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina" jest długookresowa poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego regionu przygranicznego, w tym do zmniejszenia różnic w zakresie poziomu i jakości życia.

Celami szczegółowymi projektu są:

  1. Nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy 2 Partnerami z Polski i 2 Partnerami z Ukrainy.
  2. Utworzenie podwalin sieci telemedycznej służącej do wymiany informacji, doświadczeń, szkoleń z zakresu medycyny,. współpracy sieciowej, w tym z wykorzystaniem Internetu.
  3. Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez konsultacje specjalistów medycznych w trakcie wykonywania operacji i innych działań medycznych z wykorzystaniem sieci telemedycznej umożliwiającej przekazywanie dużych ilości informacji medycznych w trybie on-line z sal operacyjnych, organizowania telekonferencji naukowo-medycznych, przesyłanie w czasie rzeczywistym wysokiej jakości zdjęć tomograficznych, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.i wyników innych badań medycznych.

Uzasadnienie projektu

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  1. Zostanie uruchomiona sieć telemedyczna umożliwiającej przekazywanie dużych ilości informacji medycznych w trybie on-line. Sieć będzie składać się z dwóch regionalnych centrów telekomunikacyjnych na Ukrainie i dwóch w Polsce.
  2. Zostanie nawiązana trwała współpraca transgraniczna pomiędzy 4 podmiotami tj.
    Na Ukrainie: Szpitala Kolei Lwowskich we Lwowie, Truskawiecka Miejska Publiczna Organizacja Inwalidów "Promień nadziei".
    W Polsce: Wojewódzki Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

W związku z uruchomieniem sieci telemedycznej, oraz zakupieniem systemów RIS/PACS dla 2 Partnerów ukraińskich oraz zakupieniem systemów zobrazowania sal operacyjnych dla 2 Partnerów polskich, zwiększą się możliwości diagnostyczne w tych jednostkach, ulegnie poprawa jakość świadczeń medycznych.

Opis projektu

Celem realizacji projektu pn. "Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez transgraniczny system wymiany informacji medycznej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina" jest wymiana informacji medycznych poprzez wyposażenie sal operacyjnych w zakresie nowoczesnego sprzętu audio-video związanego z dystrybucją danych medycznych.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018