Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

"Wychowanie przedszkolne" - studia podyplomowe dla nauczycieli

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

województwo lubelskie (powiat bialski, parczewski, radzyński)

Termin realizacji projektu

3.8.2009 - 29.10.2010

Źródło dofinansowania

POKL

Planowany koszt całkowity projektu

414 788,19
wielkość dofinansowania: 352 569,95
udział własny: 62 218,24

Cel projektu

Celem głównym jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli z terenów gm. wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z pow. bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego do istniejącego zapotrzebowania na nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest przedsięwzięciem na rzecz rozwiązania dwóch problemów: zagrożenia nauczycieli uratą pracy ze względu na niż demograficzny i zmiany w regułach prawnych oraz braku wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zdolnej do zapewnienia wysokiej jakości wychowania przedszkolnego oraz do tworzenia nowych przedszkoli, których w woj. lubelskim jest bardzo mało.

Opis projektu

Przygotowanie i realizacja bezpłatnych studiów podyplomowych z "Wychowania przedszkolnego"

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018