Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

cała Polska

Termin realizacji projektu

2.10.2009 - 12.2.2012

Źródło dofinansowania

PO KL

Planowany koszt całkowity projektu

592 000,00 PLN
wielkość dofinansowania: 592 000,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest uzupełnienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego.

Uzasadnienie projektu

Ukończenie studiów pomostowych pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez te osoby.

Opis projektu

Projekt systemowy Ministra Zdrowia oferujący dofinansowanie do studiów pomostowych dla 50 studentek.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018