Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

Przejdźmy do praktyki! Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów zarządzania do wejścia na rynek pracy

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

cała Polska

Termin realizacji projektu

3.8.2009 - 30.9.2013

Źródło dofinansowania

PO KL

Planowany koszt całkowity projektu

2 798 654,54 PLN
wielkość dofinansowania: 2 798 654,54 PLN

Cel projektu

Cel główny projektu to podniesienie jakości i efektywności kształcenia studentów Zarządzania PSW poprzez dostosowanie programu kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy.

Uzasadnienie projektu

Dzięki proponowanym w projekcie działaniom studenci Zarządzania będą przygotowani do wejścia w życie zawodowe poprzez nabycie konkretnych i pożądanych przez przedsiębiorców umiejętności.

Opis projektu

W ramach projektu wsparciem objęci są studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie, Proponowane są m.in. takie działania jak zajęcia wyrównawcze z matematyki, nowe przedmioty, letnia szkoła zarządzania, praktyki, biuro karier. Studenci mają możliwość wyrównania braków w wiedzy w zakresie matematyki, podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycia kompleksowej i praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018