Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

"Ponad granicami - transfer wiedzy i doświadczeń osób
wieku 50+"

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Biała Podlaska, Perth (Szkocja)

Termin realizacji projektu

4.1.2010 - 31.1.2011

Źródło dofinansowania

RPO WL

Planowany koszt całkowity projektu

608 124,01
wielkość dofinansowania: 425 686,81

Cel projektu

Głównym celem projektu jest Stworzenie warunków dla wzrostu aktywności zawodowej i społecznej generacji 50+ na Lubelszczyźnie, dzięki stworzeniu efektywnych, ponadnarodowych powiązań partnerskich w ramach współpracy miedzy Lubelszczyzną (Polska), a Perthshir (Szkocja). Celem jest również złamanie stereotypów panujących na rynku pracy, dotyczących zatrudnienia lub stworzenia własnego miejsca pracy wyłącznie przez ludzi młodych.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej aktywności zawodowej osób starszych i negatywnych konsekwencji, które niosą one zarówno dla samych seniorów, jak i całego społeczeństwa.

Opis projektu

Projekt zakłada szereg działań dających możliwość uczestnictwa seniorom w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczeń, którymi mogą dzielić się z innymi.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018