Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

Kierunek zamawiany - Informatyka

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

cała Polska

Termin realizacji projektu

3.8.2009 - 29.5.2012

Źródło dofinansowania

PO KL

Planowany koszt całkowity projektu

4 889 222,16 PLN
wielkość dofinansowania: 4 889 222,16 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób studiujących na kierunku Informatyka, uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez stworzenie nowej specjalności, rozwijanie współpracy z pracodawcami.

Uzasadnienie projektu

Dzięki stworzeniu nowej specjalności oraz objęciu studentów szeroką ofertą zajęć programowych i pozaprogramowych, dobranych w oparciu o wymagania rynku pracy, nie tylko uatrakcyjnimy ofertę edukacyjną na kierunku Informatyka, ale także w sposób praktyczny przygotujemy studentów do wejścia na rynek pracy.

Opis projektu

W ramach projektu działaniami objęci zostaną studenci kierunku Informatyka PSW. Proponowane są m.in. takie działania jak stypendia, programy wyrównawcze, nowa specjalność, system e-learningowy, akademia gier i grafiki komputerowej.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018