Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

Centrum Badań nad innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

m. Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

1.4.2010 - 30.4.2012

Źródło dofinansowania

RPO WL

Planowany koszt całkowity projektu

19 326 828,19 PLN
wielkość dofinansowania: 16 427 803,96 PLN
udział własny: 1 932 682,82 PLN

Cel projektu

Celem głównym jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowania konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo - rozwojowego PSW.

Uzasadnienie projektu

Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności obszaru jego oddziaływania, zwiększenia potencjału naukowo-badawczego, kreowania rozwiązań innowacyjnych i implementacji tych rozwiązań do gospodarki.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu, który będzie mieścił laboratoria i pracownie. Głównymi użytkownikami udostępnionej infrastruktury będą jednostki naukowe i kadra naukowa, podmioty gospodarcze związane z obszarem medycyny, informatyki, budownictwa.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018