Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - wsparcie udzielone przez Norwegię

Dane kontaktowe:

Izba Celna w Białej Podlaskiej
ul. Północna 19
21-500 Biała Podlaska
e-mail: ic.bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl

Budowa urzędu celnego oraz oddziału celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowa budynku izby celnej w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Biała Podlaska ul. Północna 19

Termin realizacji projektu

luty 2011 r. - 30 kwiecień 2011 r. (końcowa data kwalifikalności wydatków)

Źródło dofinansowania

Norweski Mechanizm Finansowy - wsparcie udzielone przez Norwegię

Planowany koszt całkowity projektu

9 600 858 euro
wielkość dofinansowania: 8 160 729 euro
udział własny: 1 440 129 euro

Cel projektu

Podstawowym celem niniejszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej i Obszaru Schengen poprzez zwiększenie skuteczności wykrywania przestępczości przez pracowników Służby Celnej w Białej Podlaskiej oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez miejscową administrację celną w Białej Podlaskiej i tym samym zwiększenie ilości świadczonych usług dzięki budowie Urzędu Celnego oraz Oddziału Celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowie budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Uzasadnienie projektu

Od 1 maja 2004 r. wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zniesione zostały granice celne z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Sytuacja ta wymusza zmianę sposobu podejścia Służby Celnej do działań kontrolnych. Swobodny ruch osób, towaru i kapitału na terytorium Polski, która stanowi w chwili obecnej również terytorium UE, jak również konieczność zabezpieczenia wschodniej granicy Polski, stanowiącej zewnętrzną granicę UE spowodował powstanie nowych zadań dla Służby Celnej. Nowe zadania Służby Celnej związane są m.in. z wykrywaniem oraz zwalczaniem przestępstw transgranicznych oraz przyszłą wymianą informacji określonych w art. 95-100 Konwencji Wykonawczej Schengen.

Zrealizowanie niniejszego projektu wpłynie zasadniczo na rozwój Miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, w szczególności poprzez rozwój Bialskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, wzrost zatrudnienia tak w służbie celnej, agencjach celnych jak i innych podmiotach gospodarczych, obecnie funkcjonujących w Białej Podlaskiej, jak też uzależniających rozpoczęcia działalności gospodarczej w Białej Podlaskiej od sprawnego funkcjonowania administracji celnej, co wprost przekłada się na łatwość prowadzenia kontaktów handlowych, głównie z krajami byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Ponadto, dzięki umożliwieniu wprowadzena nowoczesnych systemów ochronnych, w tym także Systemu Informacji Schengen II zwiększy się bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Opis projektu

PROJEKT PL0342 jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i obejmuje budowę nowej siedziby urzędu celnego oraz oddziału celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowę istniejącego budynku izby celnej w Białej Podlaskiej.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018