Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Sztuka nie zna granic. Międzynarodowy plener malarsko - fotograficzny Biała Podlaska - Baranowicze oczami artystów

Program PHARE 2001 - Fundusz Małych Projektów Narodowego Programu Polskiego 2001 - Polska Granica Wschodnia.

Opis projektu

W ramach projektu "Stuka nie zna granic. Międzynarodowy plener malarsko - fotograficzny Biała Podlaska - Baranowicze oczami artystów" zrealizowano następujące działania:

  1. spotkanie organizacyjne organizatorów i uczestników projektu w Miejskim Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej
  2. 12 - 14 listopada 2003 r. - wizyta robocza koordynatorów projektu w Baranowiczach.
  3. 28 listopada - 4 grudnia 2003 r. - plener malarsko - fotograficzny w Białej Podlaskiej
  4. 3 grudnia 2003 r. otwarcie wystawy poplenerowej w Białej Podlaskiej
  5. Spotkanie uczestników pleneru w Galerii Podlaskiej, poprzedzające wyjazd na Białoruś
  6. 23 - 29 kwietnia 2004 r. - plener malarsko - fotograficzny w Baranowiczach
  7. 28 czerwca 2004 r. - otwarcie wystawy poplenerowej w Baranowiczach
  8. Opracowanie i wydanie publikacji "Biała Podlaska - Baranowicze"
  9. 25 czerwca 2004 r. - podsumowanie projektu podczas imprezy happeningowej na Placu Wolności. Impreza miała na celu promocję osiągnięć uczestników pleneru, a także rozpropagowanie portalu internetowego, adresowanego do utalentowanej młodzieży z Białej Podlaskiej i Baranowicz.
  10. 26 czerwca 2004 r. otwarcie wystawy poplenerowej w Białej Podlaskiej, na której zaprezentowano prace powstałe podczas plenerów. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się podczas Dni Miasta Białej Podlaskiej, w obecności władz administracyjnych miast partnerskich Białej Podlaskiej i Baranowicz.

Podczas plenerów powstało 3780 zdjęć, 105 prac plastycznych w różnych technikach, zostało wydane 1000 egzemplarzy publikacji, 2 filmy dokumentalne, powstała 1 strona internetowa, zaś 3 wystawy poplenerowe odwiedziło łącznie około 3000 osób. W imprezie happeningowej na Placu Wolności uczestniczyło ponad 70 bialskich wykonawców z bardzo oryginalnych grup i zespołów artystycznych, których oglądało ponad 2000 widzów.

Koszt proejktu

Ogólny koszt projektu: 27 987,00 EUR

Kwota dofinansowania: 20 847,52 EUR(74,49%)

Cel projektu

Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu kształtowanie stosunków pomiędzy miastami partnerskimi Białš Podlaską i Baranowiczami. Przedsięwzięcie było adresowane przede wszystkim do młodych ludzi, którzy pod okiem doświadczonych artystów z Polski i Białorusi uczestniczyli w warsztatach malarsko - fotograficznych, a tym samym przyglądali się specyfice obu miast oraz ich mieszkańcom.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018