Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Dzielnica przemysłowo - składowa w Białej Podlaskiej

Program PHARE 2001 Spójność Społeczno Gospodarcza

Koszt projektu

Ogólny koszt projektu: 3 572 492 EUR

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 679 369 EUR (75 %)
Kwota dofinansowania z rezerwy celowej skarbu państwa: 1 863 000 zł (12 %)

Opis projektu

W ramach projektu została wybudowana ulica Północna klasy Z (zbiorcza) o długości 1084 m o dwóch jezdniach jednokierunkowych z dwoma pasami ruchu każda, łącząca ulicę Brzeską z Drogą Krajową nr 2 oraz ulica Celników Polskich o długości 325 m. W ramach inwestycji zostały przebudowane i uzupełnione sieci uzbrojenia podziemnego.
Wybudowana ulica Północna wraz z infrastrukturą zapewnia dostęp do dzielnicy przemysłowo-składowej oraz do Urzędu Celnego (ulica Celników Polskich). Łączy również drogę krajową nr 2 (E-30) stanowiącą obwodnicę miejską z ulicą Brzeską, będącą główną drogą wjazdową do miasta ze strony wschodniej. W efekcie przeprowadzonych prac zaktywizowano 12 ha terenów inwestycyjnych z pełną infrastrukturą o znakomitym położeniu komunikacyjnym.

Galeria

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018